Oferta

Konsultacja

Spotkanie konsultacyjne jest pierwszym kontaktem psychologa z klientem. W trakcie jego trwania zostaje przedstawiony problem, z jakim zainteresowany trafił do gabinetu. Jest ono także punktem, w którym ustala się charakter dalszej pracy.

Trwa ono 60 minut. Pojedyncze spotkanie kosztuje 100.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia, którą prowadzę, opiera się na paradygmacie psychodynamicznym. Jej celem jest nawiązanie długotrwałej relacji z pacjentem poprzez regularne spotkania i rozmowę zgłębiającą źródła jego problemów. W trakcie sesji analizie zostaje poddana aktualna sytuacja życiowa oraz wspomnienia pacjenta dotyczące wcześniejszych etapów rozwoju. Niezmiernie ważne są także wszystkie emocje, rodzące się w nim w trakcie kontaktu terapeutycznego.

Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu, a każda sesja trwa 50 minut. Pojedyncze spotkanie kosztuje 100.

Psychoterapia par

Z tej formy pomocy korzystają osoby, które swój problem lokalizują w relacji z partnerem / partnerką. Pracę w tej formie rozpoczyna się od spotkań konsultacyjnych, w których biorą udział oboje partnerzy oraz dwóch terapeutów. Pozawala to zrównoważyć siły oddziaływania pomiędzy partnerami oraz poświęcić maksymalną ilość uwagi każdemu z nich. Wstępne konsultacje pozwalają zdefiniować problem oraz określić cele terapeutyczne, nad którymi będzie podejmowana praca. Etap ten kończy się zawarciem kontraktu terapeutycznego i rozpoczęciem procesu psychoterapeutycznego. Terapia taka prowadzona jest w paradygmacie psychodynamicznym. W jej trakcie poruszane są tematy związane z aktualną sytuacją życiową partnerów, jak również z indywidualną historią życia każdego z nich. Wyjątkowe znaczenie mają wszystkie emocje pojawiające się w trakcie sesji pomiędzy uczestnikami.

Spotka­nia odby­wają się raz na tydzień lub dwa tygodnie, a każda sesja trwa 90 minut. Poje­dyncze spotkanie kosz­tuje 160.

Poradnictwo psychologiczne

Spotkania z psychologiem mogą mieć charakter psychoedukacyjny lub wsparcia psychicznego. Jest to forma pomocy, z której skorzystać mogą osoby doświadczające np. częstych problemów w pracy, trudności w relacjach z innymi czy ciężkiej sytuacji życiowej. Celem takich spotkań jest udzielenie klientowi informacji o m.in.:

 • zasadach prawidłowej komunikacji międzyludzkiej,
 • procesach emocjonalnych i motywacyjnych kierujących naszym życiem,
 • stresie i sposobach radzenia sobie z nim,
 • prawidłowościach i etapach rozwoju dzieci i młodzieży.

Spotkanie tego typu trwa ok. 60 minut, a jego częstotliwość ustalana jest indywidualnie. Pojedyncze spotkanie kosztuje 100.

Pomoc seksuologiczna

Osobną kategorią problemów życiowych są problemy natury seksualnej, w zakresie których prowadzę poradnictwo oraz psychoterapię. Jest to obszar działania, który już na wstępie wymaga kompletnej diagnozy, celem dobrania adekwatnych metod leczenia. Brak somatycznych źródeł zaburzenia daje możliwość skorzystania z pomocy psychologa posiadającego wiedzę seksuologiczną. Zakres problemów, w jakich udzielam pomocy:

 • trudności lub lęk związany z rozpoczęciem kontaktów seksualnych,
 • osłabienie lub utrata pożądania seksualnego,
 • dyskomfort podczas współżycia,
 • trudności z uzyskaniem i utrzymaniem erekcji,
 • przedwczesny wytrysk,
 • nieprawidłowe zachowania seksualne dzieci i młodzieży,
 • problemy w zakresie orientacji seksualnej,
 • urazy związane z doświadczaną przemocą seksualną.

Długość oraz częstotliwość takich spotkań ustalana jest indywidualnie. Pojedyncze spotkanie kosztuje 100.

Interwencja kryzysowa

Jest to szczególna forma pomocy psychologicznej. Stosowana jest w przypadkach, które określa się kryzysami. Zazwyczaj są to tragiczne i traumatyzujące wydarzenia, z którymi człowiek nie potrafi poradzić sobie sam. Śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, czy wypadek komunikacyjny to przykłady sytuacji, które mogą doprowadzić do załamania. Interwencja kryzysowa polega na kontakcie terapeutycznym skoncentrowanym na czynniku wywołującym kryzys. Poprzez konfrontację z nim i jego rozwiązanie następuje redukcja symptomów oraz przywrócenie równowagi psychicznej umożliwiająca powrót do normalnego funkcjonowania.

Długość takich spotkań ustalana jest indywidualnie. Pojedyncze spotkanie kosztuje 100.