O mnie

Artur Król

Ukończyłem studia psychologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na poznańskiej uczelni ukończyłem również Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii prowadzone przez prof. dr hab. Marię Beisert. Aktualnie trwa postępowanie certyfikujące zmierzające do uzyskania przeze mnie Certyfikatu Seksuologa Klinicznego. Jestem Członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Pracę o podłożu seksuologicznym superwizuję u dr Marka Jasińskiego. W 2014 roku ukończyłem czteroletnie szkolenie w zakresie prowadzenia psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym i otrzymałem dyplom psychoterapeuty psychodynamicznego. Aktualnie przygotowuję się do rozpoczęcia procesu zmierzającego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Swoją pracę psychoterapeutyczną regularnie superwizuję u członków oraz superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. W latach 2011 – 2015 pracowałem na stanowisku psychologa i psychoterapeuty w szpitalu psychiatrycznym NZOZ MEDiSON w Koszalinie. Aktualnie jestem zatrudniony w Samodziel­nym Publi­cznym Spec­jal­isty­cznym Zes­pole Gruźl­icy i Chorób Płuc w Kosza­linie oraz Domu Pomocy Społecznej w Koszalinie. Współpracuję również z Ośrod­kiem Eksper­tyz Sądowych MEDi­SON, gdzie prowadzę bada­nia i wys­taw­iam opinie psy­cho­log­iczne jako biegły sądowy. Od kilku lat posiadam gabinet prywatny, w którym prowadzę terapię indywidualną oraz terapię par.